Okrugli stol – prezentacija ideje projekta „ENGINEER“

Drugi dan simpozija bio je izuzetno zanimljivim sa različitim kreativnim sadržajima.

Pripremila: Fikreta Kerić

Na Okruglom stolu prezentovana je ideja projekta „ENGINEER“ čiji bi cilj bio modernizacija i inovacija studijskih programa grafičkog inžinjerstva i dizajna kroz uvođenje kurikuluma zasnovanog na kompetencijama u Bosni i Hercegovini. Učesnici Okruglog stola profesori, asistenti i studenti su u izuzetno interaktivnoj diskusiji prihvatili i razradili idejni projekat nadovezujući se na zaključke prezentacija pojedinih timova. Predviđeno je da projekat traje 36 mjeseci, a cilj samog projekta je inovacija i modernizacija prvog ciklusa akademskih studija u obrazovanju grafičkih inžinjera i dizajnera u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji i Sloveniji kroz uvođenje kurikuluma zasnovanog na kompetencijama. Projekat nastoji da identifikuje kompetencije potrebne na tržištu rada, a koje je prema tome neophodno uvesti u nastavni plan i program. Osim toga, projekat nastoji da poboljša interaktivnu nastavnu metodiku i transverzalne (prenosive) vještine akademskog osoblja koje su potrebne u svrhu modernizacije cjelokupnih studija. Krajnji cilj ovoga projekta bio bi da sve obrazovne institucije i cjelokupni obrazovni sistem u zemljama u kojima će se projekat izvoditi imaju korist od projekta. Navedeni su i očekivani rezultati projekta koji se ogledaju, prije svega, u akreditovanim nastavnim planovima i programima, potom modernizovanoj nastavnoj metodici i praksi, unapređenju transverzalnih vještina akademskog osoblja i dr.

 

Svi učesnici Okruglog stola iznosili su svoja mišljenja i ideje u vezi sa projektom, njegovom realizacijom i stavljanjem u primjenu. Na koncu možemo kazati da je okrugli stol rezultirao pozitivnim reakcijama i dojmovima, prijedlozima, te inicijativama da se čim prije krene u samu razradu projekta po koracima.