Stručno predavanje – dr. Sedat Ondaral

Drugi dan simpozija započeo je registracijom nakon čega je stručno predavanje održao dr. Sedat Ondaral sa Tehničkog univerziteta Karadeniz iz Turske na temu „Studije o biopolimernim aditivima u izradi papira".

Prisutne je upoznao sa kationskim i anionskim nanofibrilovanim celulozama. Prikazao je i efekat nanofibrilovane celuloze na zatezni index papir. Profesor Ondaral govorio je o kompleksnim primjenama aldehidnih škrobova i poliamidoamin epihloridima i njihovom širokoj primjeni i upotrebi u različitim područjima posebno u industriji hrane i papira zbog njegove niske cijene. 

 

Profesor Ondaral dolazi sa Šumarskog fakulteta Tehničkog univerziteta Karadeniz, Odsjek za tehnologiju drvene puple i papira te je studijama o biopolimernim aditivima u izradi papira auditoriju htio predstaviti sliku široke upotrebe papira.