GeTID 2013

Fakultet za tehničke studije Univerziteta u Travniku organizirao je održavanje Trećeg međunarodnog naučno-stručnog simpozija grafičke tehnologije i dizajna „GeTID 2013“ od 12.9.-13.9.2013. godine u sklopu sajma INFO 2013 u Centru Skenderija u Sarajevu. Koorganizatori simpozija bili su Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu i Medijsko sveučilište u Republici Hrvatskoj, dok je Centar Skenderija bio partner u organizaciji. Kroz 4 plenarna predavanja, 14 naučno-stručnih radova u sklopu 3 sekcije i 2 komercijalna predstavljanja firmi, na simpoziju je izlagalo 18 priznatih stručnjaka iz oblasti informacionih tehnologija i informatike, savremene grafičke tehnologije i dizajna, multimedije i medijskih komunikacija.  

Priznanje za dosadašnji rad i potvrda da smo se kao institucija visokog obrazovanja involvirali u područje grafičke industrije za protekli period rada, od 2007. godine, Fakultet za tehničke studije potvrdio je svojim odazivom pozivu Centra Skenderija da bude partner u organizaciji Sajma INFO 2013 od 12.9.-14.9.2013. godine. U okviru programa Sajma INFO 2013, koji je prepoznat kao prilika da se prezentiraju nove tehnologije, nova dostignuća i da se uspostavi i obnovi suradnja sa partnerima i razmjene iskustva, organizirano je održavanje Trećeg međunarodnog naučno-stručnog simpozija GeTID 2013 koji je okupilo najpoznatije predavače iz oblasti grafičkih tehnologija-naučnog i stručnog rada - iz Hrvatske, Srbije, Slovenije i Bosne i Hercegovine i šireg regiona. Od zadnjeg održavanja ovakve manifestacije, odnosno od simpozija GeTID 2011, Fakultet za tehničke studije nastavio je svoj razvoj otvaranjem novih studijskih odsjeka (građevina, arhitektura i inženjerska informatika pored postojećeg grafičkog inženjerstva i dizajna), a sjedište Fakulteta je u Travniku, u vlastitoj zgradi. 

Prema planiranom Programu, nakon Svečanog otvaranja Sajma INFO 2013 i sajamske manifestacije Dani ZDRAVSTVA, održavanje simpozija GeTID 2013 počelo je pozdravnim obraćanjem prof. dr. sc. Salima Ibrahimefendića, dekana Fakulteta za tehničke studije Univerziteta u Travniku i gđe Elme Bobete, koordinatorice projekta Centra Skenderija. Kao glavni urednik Zbornika radova „GeTID 2013“, prof. dr. sc. Darko Babić istaknuo je kvalitetu naučno-stručnih radova sadržanih u Zborniku formi CD-a (priložen u paketu promotivnog materijala koji su sudionici dobili pri registraciji), te informirao prisutne da će štampana publikacija biti objavljena naknadno. Mr. sc. Amra Tuzović, voditeljica studija Fakulteta za tehničke studije, pozdravila je i najavila prisutnima sadržaj plenarnih predavanja. 

Za vrijeme najave Programa simpozija GeTID 2013, jedna studentica podijelila je drugi broj studentskog časopisa Grafx, koji je izašao iz štampe u kolovozu 2013., a koji samostalno rade studenti Fakulteta za tehničke studije i Edukacijskog fakulteta Univerziteta u Travniku. Izdavač časopisa je Udruženje Grafx, a izlazi dva puta godišnje.

Plenarna predavanja započeo je prof. dr. sc. Darko Babić, redovni profesor na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, svojim predavanjem na temu „Suvremena ambalaža“, predočavajući da je danas ambalaža sve, odnosno sastavni dio svakidašnjeg života, osobito danas jer premrežuje naš privatni, društveni, poslovni i zabavni život, i ni u jednom je segmentu ne možemo zaobići niti izbjeći kao niti njeno zbrinjavanje. 

Kao nastavak plenarnih predavanja, ali i nadovezivanje na prethodno izlaganje, na temu „Štednje energije, povećanja kapaciteta proizvodnje i kvaliteta papira rekonstrukcijom papir mašina“ svoje stručno predavanje izlagao je prof. dr. Milorad Krgović, redovni profesor na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, predočavajući mogućnosti rekonstrukcije papir mašina, uz relativno mala investiciona ulaganja i značajne efekte u štednji energije, povećanju kapaciteta proizvodnje i kvaliteta papira na osnovu  rezultata rekonstrukcije konstantnog dijela papirne mase u fabrici papira i kartonske ambalaže „Lepenka“ Novi Kneževac. 

Veliko osvježenje bilo je predavanje na temu “Proširenje color managementa u tisak sa informacijama u vizualnom i infracrvenom spektru“. Prof. dr. sc. Vilko Žiljak, redovni profesor na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, ukazao je da budućnost tiska uključuje bojila koja pokazuju apsorpciju u infracrveno spektru, proširujući upravljanje tiskarskim bojilima na nevidljivo područje. Ovdje je promoviran prošireni color management kao plod softverskog pristupa grafičkoj tehnologiji na bazi XML porodice jezika, a primjena je višestruka: od tiska ambalaže, barkodova, tisak kamuflažne uniforme do zaštita knjiga.

Nakon prethodna dva izlaganja, prisutnima se obratio gosp. Anto Bilić, predsjednik Asocijacije grafičke i papirne industrije Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, a ispred koje je gđa Selma Bašagić, sekretar Asocijacije, prezentirala temu “Stanje i trendovi grafičke industrije Bosne i Hercegovine i svijeta”. Predočeni su utjecaji ekonomskih kretanja na grafičku industriju, osnovni trendovi grafičke industrije u svijetu, ostvareni izvoz i uvoz grafičke industrije u BiH, te prijedlog budućih aktivnosti BH štamparija.

Nakon planirane pauze za kavu i osvježenje, radni dio simpozija započeo je u planiranom terminu Sekcijom 1, na temu Informacione tehnologije i informatika. Doc. dr. sc. Aleksandar Lugonja, sa Univerziteta za poslovne studije u Banja Luci prezentirao je rad na temu “Prostorno planiranje održivog ruralnog razvoja i regionalnu politiku: uloga teritorijalne kohezije“, kojeg potpisuje zajedno s doc. dr. sc. Daliborom Misiračom, sa Edukacijskog fakulteta Univerziteta u Travniku. 

Potom je uslijedilo izlaganje mr. sc. Hadžiba Salkića na temu „ITS H@cko“, odnosno „Inteligentni tutorski sistemi H@cko“ kojeg je zasnovao na rezultatima istraživanja uvođenja ICT sistema u školama i na fakultetima. Upotrebom novih ICT-a daju poboljšanje u nastavnom procesu svake škole, nastavnici imaju izbor pomagala da svoj čas napravi u multimedijalnom prostoru, otvaranje mogućnosti učenicima da postignu bolji rezultat (ocjenu) prilikom evaluacije znanja, izbora učenja u školi ili kod kuće ili kompilacija ovog dvoga, nastavni materijali su dostupni na web portalu (tutorijali), olakšan rad nastavnicima i menadžmentu. 

Na kraju, prezentacija prof. dr. sc. Dobromira Bonacina, redovnog profesora na Edukacijskom fakultetu Univerziteta u Travniku, na temu „Virtualna stvarnost“, svojim sadržajem, ali i dinamičnim izlaganjem predavača, bila je izvrsna završnica uspješnog radnog dijela prvog dana simpozija GeTID 2013. Oduševljenje zanimljivim i kvalitetnim izlaganjem potvrdio je pljesak prisutnih u dvorani.

 

Zajedničko druženje svih sudionika simpozija nastavili su za vrijeme Zajedničke večere, koja je za sve učesnike obje konferencije (GeTID 2013 i Zdravlje 2013) i izlagače obje sajamske manifestacije (sajam INFO 2013 i Dani ZDRAVSTVA) bila priređena u VIP loži Centra Skenderija.

U petak, drugog dana simpozija sve je započelo prema planiranom Programu simpozija GeTID 2013. Druga sekcija pod nazivom „Suvremena grafička tehnologija“ započela je u 9.30, a moderator je bio prof. dr. sc. Darko Babić.

Prvo predavanje imao je mr. sc. Zoran Gazibarić, sa Visoke škole BLC iz Banja Luke na temu „Ispitivanje uticaja rezolucije bit mape i linijature raster na izgled odštampane bit mape“.

Nakon toga, na inicijativu mr. sci. Amre Tuzović, prof. dr. sc. Dobromir Bonacin izložio je temu „Borg i sposobnosti“, koja je prethodno predviđena za konferenciju Zdravlje 2013.

Doc. dr. sc. Ivana Žiljak Stanimirović, sa Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izložila je dvije teme, i to prvo svoju „INFRAREDESIGN - New Design communication for Visual and Infrared spectrum“, o mogućnosti kontrole vidljivih i nevidljivih informacija u dizajnu, stvaranje dvostruke skrivene slike i vrhunsku zaštitu od krivotvorenja, a potom i temu „Spajanje slika za dva vizualna područja u dizajnu poštanskih maraka“, koju kao autor potpisuje prof. dr. sc. Jana Žiljak Vujić, sa Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Uslijedila su izlaganja profesora i stručnjaka sa Fakulteta za tehničke studije Univerziteta u Travniku sa radovima koji su kao drugi autori većinom studenti ovog fakulteta. Prof. dr. sc. Hrustem Smailhodžić prezentirao je također dvije teme u nizu: „Umjetnički izraz putem holograma“ i „Senzori fizikalnih procesa u primjeni“. Na temu „Vrednovanje i ocjenjivanje sistema kvaliteta“ izlagao je doc. dr. Ivan Damjanović, a prof. dr. sc. Salim Ibrahimefendić je govorio na temu „Tehnološki procesi“. Zadnje predavanje na kraju druge sekcije imao je prof. dr. Dalibor Misirača na temu „Privatizacija kao najčešći oblik restruktuiranja privrede“.

Nakon svih izlaganja druge sekcije, uz najavu od strane moderatora, prisutni su razvili kvalitetnu diskusiju i razmijenili mišljenja o najnovijim tokovima u oblasti grafičkih tehnologija i dizajna. Završnicu ovog radnog dijela obilježila je najavljena komercijalna prezentacija firme DC Grafički centar iz Beograda od strane prof. dr. Predraga Živkovića.

Potom je uslijedila kratka pauza za kavu i osvježenje, nakon koje je počela sa radom Treća sekcija na temu „Multimedija i medijske komunikacije“ na kojoj je moderator bio prof. dr. Nikola Mrvac, sa Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. O konceptu savremene škole upotrebom novih informaciono-komunikacionih tehnologija govorio je mr. sc. Hadžib Salkić, sa Univerziteta/Sveučilišta u Vitezu, a prof. dr. sc. Nikola Mrvac o Primjeni web 2.0 alata u edukaciji.

Nakon navedenih izlaganja razvila se sadržajna diskusija prisutnih, a komercijalna prezentacija firme Konica Minolta bila je završno izlaganje na kraju drugog dana.

Svim sudionicima simpozija GeTID 2013 pojedinačno je uručen Certifikat sudjelovanju, dok je za firme dodjeljivana Zahvalnica.

Prof. dr. sc. Salim Ibrahimefendić, dekan Fakulteta za tehničke studije, svojim je obraćanjem objavio završetak uspješnog rada Trećeg međunarodnog naučno - stručnog simpozija grafičkih tehnologija i dizajna GeTID 2013, uz zahvalu svim učesnicima i predavačima. Mr. sc. Amra Tuzović, zahvalila je također svim predavačima, autorima, predstavnicima firmi i studentima koji su sudjelovali  u organizaciji. 

Zbornik radova GeTID 2013 je izdan u vidu CD-a u nakladi 100 kom, te je svakom učesniku uručen pri registraciji u paketu sa ostalim promotivnim materijalom simpozija, a studentski časopis Grafx uručen je svim učesnicima za vrijeme pozdravnog obraćanja organizatora simpozija. 

Kronologija održavanja Simpozija grafičkih tehnologija i dizajna “GeTID”:

- Prvi  simpozij, “GeTID 2008” održan je u junu 2008. godine u Kiseljaku na Grafičkom fakultetu.

- Drugi simpozij, “GeTID 2009” održan je u junu 2009. godine i prerastao je u prvi međunarodni simpozij grafičkih tehnologija i dizajna u BiH. Održan je u Hrvatskom domu u Kiseljaku.         

- Treći simpozij, “GeTID 2011” održan  u junu 2011. kao Drugi međunarodni simpozij u Kiseljaku u organizaciji Fakulteta za tehničke studije u Kiseljaku (Grafički fakultet). 

- Četvrti simpozij, “GeTID 2013” održava se kao Treći međunarodni simpozij u Sarajevu u organizaciji Fakulteta za tehničke studije u okviru Sajma INFO 2013 na kojem je Fakultet za tehničke studije partner Sajma sa Centrom Skenderija.

Simpozij su pratili i studenti Fakulteta za tehničke studije koji su ovom prilikom imali uvid u najnovija istraživanja na institutima i fakultetima koja se bave problematikom grafičkih tehnologija u regionu, kao i naučni rad svojih kolega sa završnih godina.

Organiziranjem Trećeg međunarodnog naučno-stručnog simpozija grafičkih tehnologija i dizajna “GeTID 2013”, nastavljena je i proširena razmjena iskustava između naučnih radnika, istraživača i stručnjaka u oblasti grafičkih tehnologija u Bosni i Hercegovini i zemalja regiona, Hrvatske, Srbije i Slovenije. U odnosu na prethodne, predstavnici privrednih subjekata iz oblasti grafičke industrije i dizajna, informatike i multimedije svojim prisustvom pokazali su znatno bolji interes za ovakve manifestacije.